Goblin Factory

Full Version: help / Jak dodać czar do drzewka umiejętności?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam, mam taki problem - mianowicie chciałbym dodać czar dla bohatera, do drzewka umiejętności tak,
żeby mógł dopiero się go nauczyć, a nie żeby od razu miał wykupiony spell.


[Image: uuuu.PNG]

proszę o jakąś wskazówkę,
standardowy sposób działa nie tak, jak potrzeba.
no nie wiem pomógłby kto?
Chodzi ci o to że nie widać go gdy klikniesz ten czerwony krzyżyk i dostajesz go po czasie?
Chcę dodać skill, jako normalny czar dla bohatera, do nauczenia
Którego może się nauczyć, ale nie musi.

Kiedy wybieram "add skill" ma go od razu w swoim panelu i co więcej, nie może go już ulepszać. Taka atrapa