Forum jest aktualnie zamknięte.

Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Warcraft 3 - Patch 1.31 PTR Update
#1
[Obrazek: eIVBWQR.png]


W końcu jest, można oficjalnie go testować. Dość sporo zmian, poniżej linki gdzie można się z nimi zapoznać.

link - https://www.hiveworkshop.com/

link - https://us.forums.blizzard.com/en/warcra...-1-31/5003
Odpowiedz
#2
Nowy item dla nieumarłych, Rytualny Nóż lol

I te zmiany standardowych spelli mogą być kłopotliwe, szkielety nieumarłych są teraz tieru 2, a Unholy Frenzy stał się chyba spellem AoE

Screeny z Hive:

[Obrazek: print2-png.321531]
[Obrazek: print1-png.321530]
Odpowiedz
#3
[Obrazek: if.gif]native BlzGetUnitAbility takes unit whichUnit, integer abilId returns ability
[Obrazek: if.gif]native BlzGetUnitAbilityByIndex takes unit whichUnit, integer index returns ability
[Obrazek: if.gif]native BlzDisplayChatMessage takes player whichPlayer, integer recipient, string message returns nothing
[Obrazek: if.gif]native BlzPauseUnitEx takes unit whichUnit, boolean flag returns nothing
Kod:
// Intanced Object Operations
// Ability
native BlzGetAbilityBooleanField                   takes ability whichAbility, abilitybooleanfield whichField returns boolean
native BlzGetAbilityIntegerField                   takes ability whichAbility, abilityintegerfield whichField returns integer
native BlzGetAbilityRealField                      takes ability whichAbility, abilityrealfield whichField returns real
native BlzGetAbilityStringField                    takes ability whichAbility, abilitystringfield whichField returns string
native BlzGetAbilityBooleanLevelField              takes ability whichAbility, abilitybooleanlevelfield whichField, integer level returns boolean
native BlzGetAbilityIntegerLevelField              takes ability whichAbility, abilityintegerlevelfield whichField, integer level returns integer
native BlzGetAbilityRealLevelField                 takes ability whichAbility, abilityreallevelfield whichField, integer level returns real
native BlzGetAbilityStringLevelField               takes ability whichAbility, abilitystringlevelfield whichField, integer level returns string
native BlzGetAbilityBooleanLevelArrayField         takes ability whichAbility, abilitybooleanlevelarrayfield whichField, integer level, integer index returns boolean
native BlzGetAbilityIntegerLevelArrayField         takes ability whichAbility, abilityintegerlevelarrayfield whichField, integer level, integer index returns integer
native BlzGetAbilityRealLevelArrayField            takes ability whichAbility, abilityreallevelarrayfield whichField, integer level, integer index returns real
native BlzGetAbilityStringLevelArrayField          takes ability whichAbility, abilitystringlevelarrayfield whichField, integer level, integer index returns string
native BlzSetAbilityBooleanField                   takes ability whichAbility, abilitybooleanfield whichField, boolean value returns boolean
native BlzSetAbilityIntegerField                   takes ability whichAbility, abilityintegerfield whichField, integer value returns boolean
native BlzSetAbilityRealField                      takes ability whichAbility, abilityrealfield whichField, real value returns boolean
native BlzSetAbilityStringField                    takes ability whichAbility, abilitystringfield whichField, string value returns boolean
native BlzSetAbilityBooleanLevelField              takes ability whichAbility, abilitybooleanlevelfield whichField, integer level, boolean value returns boolean
native BlzSetAbilityIntegerLevelField              takes ability whichAbility, abilityintegerlevelfield whichField, integer level, integer value returns boolean
native BlzSetAbilityRealLevelField                 takes ability whichAbility, abilityreallevelfield whichField, integer level, real value returns boolean
native BlzSetAbilityStringLevelField               takes ability whichAbility, abilitystringlevelfield whichField, integer level, string value returns boolean
native BlzSetAbilityBooleanLevelArrayField         takes ability whichAbility, abilitybooleanlevelarrayfield whichField, integer level, integer index, boolean value returns boolean
native BlzSetAbilityIntegerLevelArrayField         takes ability whichAbility, abilityintegerlevelarrayfield whichField, integer level, integer index, integer value returns boolean
native BlzSetAbilityRealLevelArrayField            takes ability whichAbility, abilityreallevelarrayfield whichField, integer level, integer index, real value returns boolean
native BlzSetAbilityStringLevelArrayField          takes ability whichAbility, abilitystringlevelarrayfield whichField, integer level, integer index, string value returns boolean
native BlzAddAbilityBooleanLevelArrayField         takes ability whichAbility, abilitybooleanlevelarrayfield whichField, integer level, boolean value returns boolean
native BlzAddAbilityIntegerLevelArrayField         takes ability whichAbility, abilityintegerlevelarrayfield whichField, integer level, integer value returns boolean
native BlzAddAbilityRealLevelArrayField            takes ability whichAbility, abilityreallevelarrayfield whichField, integer level, real value returns boolean
native BlzAddAbilityStringLevelArrayField          takes ability whichAbility, abilitystringlevelarrayfield whichField, integer level, string value returns boolean
native BlzRemoveAbilityBooleanLevelArrayField      takes ability whichAbility, abilitybooleanlevelarrayfield whichField, integer level, boolean value returns boolean
native BlzRemoveAbilityIntegerLevelArrayField      takes ability whichAbility, abilityintegerlevelarrayfield whichField, integer level, integer value returns boolean
native BlzRemoveAbilityRealLevelArrayField         takes ability whichAbility, abilityreallevelarrayfield whichField, integer level, real value returns boolean
native BlzRemoveAbilityStringLevelArrayField       takes ability whichAbility, abilitystringlevelarrayfield whichField, integer level, string value returns boolean


Jest też lista stałych, ale ma ponad 100 tysięcy znaków, a post musi być mniejszy od 65 :(
Odpowiedz
#4
Jest też stronka na której można zgłaszać swoje pomysły, może jakieś przejdą - https://wc3maps.com/feedback/

Ja osobiście chciałbym więcej możliwości w Game Cache. :D
Odpowiedz
#5
Fakt, TriggerHappy leni się robiąc takie stronki, zamiast pisać dla mnie apkę, lol

Inna ciekawa stronka:
https://wc3maps.com/live


PTR zepsuł sporo systemów :P
Między innymi Bribe's Unit Event przestał działać
Odpowiedz
#6
Jedne z ciekawszych:
Kod:
native BlzGetLocalUnitZ takes unit whichUnit returns real
native BlzGetUnitZ takes unit whichUnit returns real
native BlzDecPlayerTechResearched takes player whichPlayer, integer techid, integer levels returns nothing    
native BlzSetEventDamage takes real damage returns nothing    
native BlzGetEventDamageTarget takes nothing returns unit    
native BlzGetEventAttackType takes nothing returns attacktype    
native BlzGetEventDamageType takes nothing returns damagetype
native BlzGetEventWeaponType takes nothing returns weapontype
native BlzSetEventAttackType takes attacktype attackType returns boolean
native BlzSetEventDamageType takes damagetype damageType returns boolean
native BlzSetEventWeaponType takes weapontype weaponType returns boolean
   
native BlzEnableSelections takes boolean enableSelection, boolean enableSelectionCircle returns nothing    
native BlzIsSelectionEnabled takes nothing returns boolean    
native BlzIsSelectionCircleEnabled takes nothing returns boolean    
native BlzCameraSetupApplyForceDurationSmooth takes camerasetup whichSetup, boolean doPan, real forcedDuration, real easeInDuration, real easeOutDuration, real smoothFactor returns nothing    
native BlzEnableTargetIndicator takes boolean enable returns nothing    
native BlzIsTargetIndicatorEnabled takes nothing returns boolean    

native BlzGetOriginFrame takes originframetype frameType, integer index returns framehandle    
native BlzEnableUIAutoPosition takes boolean enable returns nothing    
native BlzHideOriginFrames takes boolean enable returns nothing    
native BlzConvertColor takes integer a, integer r, integer g, integer b returns integer    
native BlzLoadTOCFile takes string TOCFile returns boolean    
native BlzCreateFrame takes string name, framehandle owner, integer priority, integer createContext returns framehandle    
native BlzCreateSimpleFrame takes string name, framehandle owner, integer createContext returns framehandle    
native BlzCreateFrameByType takes string typeName, string name, framehandle owner, string inherits, integer createContext returns framehandle    
native BlzDestroyFrame takes framehandle frame returns nothing    
native BlzFrameSetPoint takes framehandle frame, framepointtype point, framehandle relative, framepointtype relativePoint, real x, real y returns nothing    
native BlzFrameSetAbsPoint takes framehandle frame, framepointtype point, real x, real y returns nothing    
native BlzFrameClearAllPoints takes framehandle frame returns nothing    
native BlzFrameSetAllPoints takes framehandle frame, framehandle relative returns nothing    
native BlzFrameSetVisible takes framehandle frame, boolean visible returns nothing    
native BlzFrameIsVisible takes framehandle frame returns boolean    
native BlzGetFrameByName takes string name, integer createContext returns framehandle    
native BlzFrameGetName takes framehandle frame returns string    
native BlzFrameClick takes framehandle frame returns nothing    
native BlzFrameSetText takes framehandle frame, string text returns nothing    
native BlzFrameGetText takes framehandle frame returns string    
native BlzFrameSetTextSizeLimit takes framehandle frame, integer size returns nothing    
native BlzFrameGetTextSizeLimit takes framehandle frame returns integer    
native BlzFrameSetTextColor takes framehandle frame, integer color returns nothing    
native BlzFrameSetFocus takes framehandle frame, boolean flag returns nothing    
native BlzFrameSetModel takes framehandle frame, string modelFile, integer cameraIndex returns nothing    
native BlzFrameSetEnable takes framehandle frame, boolean enabled returns nothing    
native BlzFrameGetEnable takes framehandle frame returns boolean    
native BlzFrameSetAlpha takes framehandle frame, integer alpha returns nothing    
native BlzFrameGetAlpha takes framehandle frame returns integer    
native BlzFrameSetSpriteAnimate takes framehandle frame, integer primaryProp, integer flags returns nothing    
native BlzFrameSetTexture takes framehandle frame, string texFile, integer flag, boolean blend returns nothing    
native BlzFrameSetScale takes framehandle frame, real scale returns nothing    
native BlzFrameSetTooltip takes framehandle frame, framehandle tooltip returns nothing    
native BlzFrameCageMouse takes framehandle frame, boolean enable returns nothing    
native BlzFrameSetValue takes framehandle frame, real value returns nothing    
native BlzFrameGetValue takes framehandle frame returns real    
native BlzFrameSetMinMaxValue takes framehandle frame, real minValue, real maxValue returns nothing    
native BlzFrameSetStepSize takes framehandle frame, real stepSize returns nothing    
native BlzFrameSetSize takes framehandle frame, real width, real height returns nothing    
native BlzFrameSetVertexColor takes framehandle frame, integer color returns nothing    
native BlzFrameSetLevel takes framehandle frame, integer level returns nothing    
native BlzFrameSetParent takes framehandle frame, framehandle parent returns nothing    
native BlzFrameGetParent takes framehandle frame returns framehandle    
native BlzFrameGetHeight takes framehandle frame returns real    
native BlzFrameGetWidth takes framehandle frame returns real    
native BlzFrameSetFont takes framehandle frame, string fileName, real height, integer flags returns nothing    
native BlzFrameSetTextAlignment takes framehandle frame, textaligntype vert, textaligntype horz returns nothing    
native BlzTriggerRegisterFrameEvent takes trigger whichTrigger, framehandle frame, frameeventtype eventId returns event    
native BlzGetTriggerFrame takes nothing returns framehandle    
native BlzGetTriggerFrameEvent takes nothing returns frameeventtype    
native BlzTriggerRegisterPlayerSyncEvent takes trigger whichTrigger, player whichPlayer, string prefix, boolean fromServer returns event    
native BlzSendSyncData takes string prefix, string data returns boolean    
native BlzGetTriggerSyncPrefix takes nothing returns string    
native BlzGetTriggerSyncData takes nothing returns string    
native BlzTriggerRegisterPlayerKeyEvent takes trigger whichTrigger, player whichPlayer, oskeytype key, integer metaKey, boolean keyDown returns event    
native BlzGetTriggerPlayerKey takes nothing returns oskeytype    
native BlzGetTriggerPlayerMetaKey takes nothing returns integer    
native BlzGetTriggerPlayerIsKeyDown takes nothing returns boolean    
native BlzEnableCursor takes boolean enable returns nothing    
native BlzSetMousePos takes integer x, integer y returns nothing    
native BlzGetLocalClientWidth takes nothing returns integer    
native BlzGetLocalClientHeight takes nothing returns integer    
native BlzIsLocalClientActive takes nothing returns boolean    
native BlzGetMouseFocusUnit takes nothing returns unit    
native BlzChangeMinimapTerrainTex takes string texFile returns boolean    
native BlzGetLocale takes nothing returns string    
native BlzGetSpecialEffectScale takes effect whichEffect returns real    
native BlzSetSpecialEffectMatrixScale takes effect whichEffect, real x, real y, real z returns nothing    
native BlzResetSpecialEffectMatrix takes effect whichEffect returns nothing    
native BlzGetUnitAbility takes unit whichUnit, integer abilId returns ability    
native BlzGetUnitAbilityByIndex takes unit whichUnit, integer index returns ability    
native BlzDisplayChatMessage takes player whichPlayer, integer recipient, string message returns nothing    
native BlzPauseUnitEx takes unit whichUnit, boolean flag returns nothing    

native BlzBitOr takes integer x, integer y returns integer    
native BlzBitAnd takes integer x, integer y returns integer    
native BlzBitXor takes integer x, integer y returns integer
Odpowiedz
#7
Dobra dobra, zmiany zmianami
to jak sie tak ruchomy interfejs ustawia
i czy można teraz wyłączyć czarny pasek na dole?


Odpowiedz
#8
(25.04.2019, 10:15)Martinez napisał(a): Dobra dobra, zmiany zmianami
to jak sie tak ruchomy interfejs ustawia
i czy można teraz wyłączyć czarny pasek na dole?

Dokumentacja - https://docs.google.com/document/d/1AjAS...UoLA/edit#

Dużo funkcyjek dodali od okienek, trzeba je przetestować :D

Te do przedmiotów, tez przydatne:

Kod:
// Item
native BlzGetItemAbilityByIndex                    takes item whichItem, integer index returns ability
native BlzGetItemAbility                           takes item whichItem, integer abilCode returns ability
native BlzItemAddAbility                           takes item whichItem, integer abilCode returns boolean
native BlzGetItemBooleanField                      takes item whichItem, itembooleanfield whichField returns boolean
native BlzGetItemIntegerField                      takes item whichItem, itemintegerfield whichField returns integer
native BlzGetItemRealField                         takes item whichItem, itemrealfield whichField returns real
native BlzGetItemStringField                       takes item whichItem, itemstringfield whichField returns string
native BlzSetItemBooleanField                      takes item whichItem, itembooleanfield whichField, boolean value returns boolean
native BlzSetItemIntegerField                      takes item whichItem, itemintegerfield whichField, integer value returns boolean
native BlzSetItemRealField                         takes item whichItem, itemrealfield whichField, real value returns boolean
native BlzSetItemStringField                       takes item whichItem, itemstringfield whichField, string value returns boolean
native BlzItemRemoveAbility                        takes item whichItem, integer abilCode returns boolean
Odpowiedz
  


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości