Ocena wątku:
  • 1 głosów - średnia: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
KONKURS "TWORZENIE RASY" - do wygrania karta podarunkowa Battlenet
#1
Witam :D

Chciałbym z przyjemnością poinformować wszystkich zainteresowanych, że postanowiłem ogłosić pierwszy konkurs wakacyjny. Do wygrania Karta Podarunkowa Battlenet.

Czas trwania konkursu od 1 lipca do 30 września 2016 roku.
Ogłoszenie wyników nastąpi 2 października 2016 roku.  

Konkurs polega na stworzeniu w Edytorze Warcrafta 3, zupełnie nowej rasy/strony konfliktu/frakcji (dla uproszczenia w dalszej części ograniczę się do słowa "rasa"), która w żaden sposób nie może być połączona ze światami, które wykreował Blizzard.

I. WYMAGANIA KONKURSOWE:

- Rasa powinna zawierać następujące jednostki (minimum):
1. Podstawowe jednostki rozbudowujące bazę/zbierające surowce i naprawiające uszkodzone struktury.
2. Podstawowe jednostki bojowa.
3. Podstawowe jednostki do walki w dystansie i mająca możliwości atakowania jednostek latających.
4.  Jednostkę oblężniczą.
5.Ciężką jednostkę do walki w zwarciu.
6. Dwie jednostki pomocnicze posługujące się magią, bądź energią.
7. Jednostkę Specjalną z unikalnymi właściwościami.

Rasa może zawierać dodatkowo jednostkę latającą, ale nie jest to wymagane!


JEDNOSTKI MOGĄ DOKONYWAĆ PRZEOBRAŻEŃ I ZMIENIAĆ SWOJE FUNKCJĘ!

- Rasa powinna zawierać następujące budynki/struktury/jednostki pełniące funkcję budynków (minimum):

1. Budynek Główny, pozwalający na produkcję podstawowych jednostek robotniczych.
2. Budynek, który będzie produkować żywność/energię/inny surowiec niezbędny do utrzymania jednostek.
3. Budynek, pozwalający na produkcję podstawowych jednostek bojowych.
4. Budynek, pozwalający na ulepszenia jednostek.
5. Budynek, pozwalający na produkcję jednostek oblężniczych.
6. Budynek, pozwalający na produkcję jednostek latających.
7. Budynek, pełniący funkcję obronną.

FUNKCJĘ BUDYNKÓW MOŻNA ŁĄCZYĆ!

- Rasa nie może opierać się na tej, która została przedstawiona już w jakimś projekcie/temacie. Liczy się to Forum Goblin Factory i innych zagranicznych stron.

- Opisy, które zostaną użyte w mapie powinny być w języku polskim. Ostatecznością jest język angielski.

- Rasa powinna również posiadać własne unikalne surowce. Dozwolone jest powtórzenie jedynie jednego surowca znanego z gier Blizzarda. Czyli (Złoto, Drewno, Ropa, Kryształ, Gaz)

- Rasa MUSI BYĆ GRYWALNA!

- Projekt swojej rasy każdy uczestnik konkursu powinien przedstawić na dowolnej mapie:


1. Mapa nie ma żadnych ograniczeń, musi jedynie umożliwić przeprowadzenie gry daną rasą.
2. Na mapie może być jedynie Rasa stworzona przez uczestnika konkursu.

II. KOŃCOWY ETAP SWOJEGO PROJEKTU, KAŻDY UCZESTNIK POWINIEN PRZEDSTAWIĆ PUBLICZNIE NA FORUM GOBLINFACTORY.PL

III. ILOŚĆ IMPORTOWANYCH PLIKÓW DO MAPY JEST DOWOLNA

IV. KAŻDY UCZESTNIK KONKURSU POWINIEN STWORZYĆ TEMAT W DZIALE "KONKURSY" NA FORUM GOBLINFACTORY.PL, W CELU ZAPREZENTOWANIA PROJEKTU. NAZWA TEMATU POWINNA SIĘ SKŁADAĆ Z NAZWY RASY Z DOPISKIEM "TWORZENIE RASY".


_______________________________________________________________________________________


R E G U L A M I N        K O N K U R S U        "TWORZENIE RASY"

 
§1 Informacje ogólne:


1. Organizatorem Konkursu "Tworzenie Rasy" jest goblinfactory.pl
2. Celem konkursu jest zmotywowanie i zainteresowanie jak największej liczby Graczy do tworzenia własnych modyfikacji gier oraz rozrywka.
3. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, która posiada konto na goblinfactory.pl.
4. Konkurs polega na ocenie pomysłu na jedną stronę konfliktu w grze strategicznej czasu rzeczywistego.

§2 Organizacja konkursu:

1. Rejestracja uczestników konkursu oraz przesłanie pracy konkursowej odbywa się za pośrednictwem tego tematu.
2. Praca konkursowa musi być przesłana w formacie źródłowym, który umożliwia jej ewentualną modyfikację.
3. Praca konkursowa może być tworzona indywidualnie, lub zespołowo. W przypadku, gdy praca została wykonana przez kilka osób, należy wskazać kierownika zespołu.
4. Praca może być zgłaszana do konkursu tylko jednokrotnie.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
- zaakceptowanie warunków regulaminu,
- utworzenia konta na goblinfactory.pl
6. Ostateczny termin rejestracji i nadsyłania prac konkursowych w 2016 roku, upływa 30 września.
7. Rozstrzygnięcie konkursu w danym roku kalendarzowym nastąpi do dnia 2 października. 2016 roku.
8. Jeden uczestnik może wysłać kilka projektów swoich prac.

§3 Zasady przyznawania nagród:

1. Nagrodą za najlepszą pracę jest Karta Podarunkowa Batllenet. Kod z karty zostanie wysłany do zwycięzcy konkursy na wskazany przez niego adres mailowy w przeciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
2. Prace konkursowe zostaną ocenione przez społeczność goblinfactory.pl w drodze głosowania. Każdy może oddać jeden głos i nie można głosować na swój projekt.
3. Głosować mogą jedynie osoby, które założyły konto w serwisie goblinfactory.pl przed 30 czerwca 2016 roku, bądź są autorami co najmniej 20 postów merytorycznych. Posty napisane w tematach pełniących funkcję "gier forumowych", nie będą brane pod uwagę.
4. W przypadku takiej samej liczby głosów w przypadku dwóch lub więcej prac, decyduje kolejność zgłoszenia.

§4 Postanowienia dodatkowe

1. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
2. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do pracy nadesłanej na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu.
3. Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia w pracach praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.

§5 Zastrzeżenia do co przebiegu konkursu

1. Osoba mająca uzasadnione zastrzeżenia do przebiegu Konkursu z uwagi na niezgodność przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem, może zgłosić te zastrzeżenia na piśmie pocztą elektroniczną (wysyłając e-mail z potwierdzeniem odbioru) w terminie 3 (słownie: trzech) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia nieprawidłowości, nie później jednak niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty opublikowania wyników Konkursu, na adres: wrath-amon@wp.pl.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty wpływu reklamacji do Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony e-mailem wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.

§5 Postanowienia końcowe:

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator - redakcja goblinfactory.pl.
4. Każda osoba będąca członkiem redakcji goblinfactory.pl po wprowadzeniu zmiany w tym poście jest zobowiązana do napisania historii edycji w dolnej części tematu.


_______________________________________________________________________________________Ze względu na lepszą czytelność tego tematu, proszę, aby w tym temacie pisały jedynie osoby zgłaszające się, lub były zadawane pytania dotyczące konkursu. Projekt Rasy, lepiej będzie przedstawić w oddzielnym temacie, ułatwi to nam wszystkim ocenę, a twórca będzie mógł zapytać o sugestię naszą społeczność :)_______________________________________________________________________________________


Historia edycji tematu:
1. Dodałem punkt w wymaganiach dotyczących projektu, poprawiłem literówki i dodałem punkt 4 w Postanowieniach końcowych. (WrathAmon)
2. Zmieniłem punkt 2 i 3 w Regulaminie Konkursu w części "§3 Zasady przyznawania nagród" oraz poprawiłem merytorycznie opis konkursu. (WrathAmon)
3. Jednostka latająca nie jest wymagana! (WrathAmon)
Odpowiedz
#2
3 miesiące? To nie jest mała przesada? Nie lepiej na przykład koniec lipca?
Odpowiedz
#3
Myślę, że nie. Bo okres wakacyjny, to wyjazdy, dla niektórych studentów (jak np dla mnie), to poprawki albo praca wakacyjna itd. Ale jeżeli chcecie to można to zmienić. Ja bym zostawił to tak jak jest, bo wymyślenie rasy, która będzie zupełnie nowa itd. to jednak jest trochę roboty. Plus trzeba zrobić ikony, dodać do modeli team color, jak ktoś chce uatrakcyjnić swój projekt, to może dodać milion różnych rzeczy :)
Odpowiedz
#4
Emm, mogą być demony?

No fajny konkursik, może się pobawię.
Odpowiedz
#5
Tak mogą być Demony, Orkowie itd. ale nie te znane z Warcrafta 3 czy tam Diablo :)
Odpowiedz
#6
Rozumiem że nie mogę tutaj zgłosić moich Drowów?
Odpowiedz
#7
Nie :P
Odpowiedz
#8
Można używać :) Tylko w źródłach mapy podaj nazwy autorów :)
Odpowiedz
#9
To kto robi gobliny? :D Bo ja się zamierzam na demony lub naukowców.
Odpowiedz
#10
Rasy mogą się dublować :) Przecież jak ktoś robi Demony, to jedna osoba może mieć jakąś wizję Demonów, a druga jakąś Inną :) To, że rasa będzie nazywała się tak samo, nie oznacza, że musi się pokrywać z drugą :)
Odpowiedz
#11
Oczywiście, wiem o tym :) Nigdzie temu nie zaprzeczyłem, lub nie powiedziałem tego, jak możecie mnie posądzać o takie niecne czyny :o
Jedynie się jak człowiek zapytałem, to nic szczególnego.
Odpowiedz
#12
No to się załapałem, akurat po kryjomu mam parę swoich modeli Nilfgaardczyków ze świata Wiedźmina 3, które nigdy jeszcze nie ujrzały światło dzienne. Tak więc zgłaszam się z przyjemnością. Dodatkowo zaznaczam, że też mi odpowiadają 3 miesiące - więcej czasu na przygotowania i doszlifowanie rasy.

Edit:

Właśnie przeczytałem zasady konkursu, chciałbym zaznaczyć, że jeśli na przykład dorzucę ze 2-3 jednostki z moich udostępnionych modeli na GF to mogę ich użyć w mojej rasie, Wrath? A jak nie, to rozumiem "ich lekka modyfikacja" już powinna być liczona jako wkład własny z racji tego, że edytowałem model po ogłoszeniu konkursu?

P.S.
To co chłopaki? Powiedzmy 2 punkty Reputacji za każdy jeden pomyślnie zrobiony zamówiony model do konkursu od Wujka Staszka :P, Jak to powiedział pewien bard 'trzeba wspomóc sztukę, sama z niczego się nie napisze' ;).
Odpowiedz
#13
Stachu, po małej modyfikacji możesz dać śmiało te modele :)
Odpowiedz
#14
Surowiec może być zrobiony na istniejącym? tj. drewo lub złoto
Zrobię własną wymyśloną rasę
Odpowiedz
#15
Tak, może być :)
Odpowiedz
  


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
2 gości